ΜΟΝΩΤΙΚΑ – ΣΟΦΙΑ ΤΑΤΟΓΛΟΥ

Η επιχείρησή μας εδρεύει στην Ανάβυσσο από το 1970.

Η εταιρία μας συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις στη δόμηση και με τις σύγχρονες απαιτήσεις στις εφαρμογές θερμομόνωσης των κτιρίων έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα σύστηματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Η εξωτερική μόνωση – θερμοπρόσοψη κτιρίων αποτελεί την καλύτερη λύση τόσο για νέα όσο και για παλιά κτίρια καθώς περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, ενώ το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του συστηματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι:

– Διατηρεί την θερμοκρασία του χώρου για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης ή ψύξης μην επιτρέποντας να διαφύγει προς τα έξω.
– Εφαρμόζεται εύκολα σε νέα κτίρια, αλλά και παλιά χαρίζοντας τους καινούργιο πρόσωπο
– Μειώνει στο ελάχιστο το σχηματισμό θερμογεφυρών
– Προστατεύει την τοιχοποιία από τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας, κρατώντας ένα σταθερό εσωτερικό κλίμα εντός του σπιτιού
– Αυξάνει την ωφέλιμη επιφάνεια των κτιρίων
– Βελτιώνει τη στατικότατα των κτιρίων (μονή τοιχοποιία)
– Κόστος θερμομόνωσης 2-5 % του αρχικού κόστους κατασκευής.

38

Χρόνια
στον
χώρο

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία μονωτικών και λοιπών ειδικών δομικών προϊόντων, που παράγονται χρησιμοποιώντας μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 και φέρουν την ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE.

Client logo
Client logo
Client title
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Λεωφόρος
Σαρωνίδας-Αναβύσσου 50

Αναβυσσος 19013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ :2291 036396

Email
Social networks